Låt adventstiden bli den ljusaste tiden på detta mörka år

Så har vi då gått in i årets mörkaste tid och får snart lämna år 2020 bakom oss. Det har varit ett händelserikt år med hårda stormar, demonstrationer och oroligheter i många länder, samt corona. Detta lilla virus som vänt upp och ner på hela världen och fjärmat familjer och […]