Kom med på hjärtvänlig motion torsdagen 20.8 kl. 18.15