God munhygien är viktig vid kroniska sjukdomar

Hos oss på apoteket är hösten en hektisk tid. Då man återgår till skolor och arbetsplatser slår förkylningarna till. Barn och vuxna får snuva, halsont och febersjukdomar. Det hostas på bussar, i kassaköer och där man utövar sin kvällshobby. Vad ska man göra för att förebygga förkylningar och vilka egenvårdsalternativ finns det, om sjukdomen slår till? När bör man uppsöka läkare? Dessa frågor behandlas i detta nummer av apotekstidningen.

Munhygien har blivit ett av den senaste tidens största hälsorelaterade samtalsämne. Dålig munhygien orsakar många olika problem som till och med kan vara livsfarliga.

Med välskött mun och välskötta tänder kan man förebygga sjukdomar samt öka chanserna att behandlingen av redan existerande sjukdomar lyckas. Man vet att det finns ett samband mellan hjärt- och kärlsjukdomar och munnens hälsa. Dålig munhälsa kan främja ateroskleros, d.v.s. åderförkalkning, och öka risken för hjärtinfarkt. God munhygien är också extra viktig vid diabetes. Ju bättre munhygien man har, desto bättre är behandlingsbalansen vid diabetes och tvärtom. Diabetiker har oftare än normalt sjukdomar i tandköttet. När salivutsöndringen minskar får man lättare hål i tänderna. En fungerande hemmavård och täta kontroller håller muninflammationer och diabetes under kontroll. Vid behandling av reumatism används läkemedel som försvagar försvarssystemet. Reumatiker har dessutom ofta minskad salivutsöndring. På grund av detta får patienterna lättare hål i tänderna. För att inflammationerna i munnen inte ska spridas till lederna måste man vara extra noggrann när man rengör sina tänder. Man bör besöka tandläkaren flera gånger om året. Övriga patientgrupper som bör fästa extra stor vikt vid sin munhälsa är transpantationspatienter, personer som opererat in konstgjorda leder eller nya hjärtklaffar samt gravida. Därför är det viktigt att sköta om tänderna ordentligt och komma ihåg att även rengöra tandmellanrummen.

I vår tidning kan du läsa munhygienistens tips på hur du rengör tandmellanrummen. Följ tipsen när du borstar dina tänder varje dag. På apoteket hittar du olika munhygienprodukter. Vi kan hjälpa dig om du har frågor.

Apotekets kompetenta personal hjälper och betjänar dig – vare sig det är fråga om receptläkemedel, egenvårdsprodukter eller hygien- och kosmetikaprodukter. Var inte rädd för att fråga, vi ger råd och vill betjäna dig med expertis.

Vid köp av en munprodukt (värde över 5 e) får du en mjuk Zendium tandborste på köpet.