Tillbaka till vardagsrytmen

Mätt i år åldras vi alla i exakt samma takt, men i vilken takt tecknen på åldrande syns hos oss varierar individuellt. Att bli äldre är ingen sjukdom och åldrande behöver inte automatiskt betyda en kraftig nedsättning i funktionsförmågan. I vår nya tidning koncentrerar vi oss på ”vuxenbesvär”. Många av […]