Ökad säkerhet

Läkemedelsverifikationssystemet tas i bruk i Europa

Lördagen den 9 februari tog vi i Finland i bruk ett nytt europeiskt läkemedelsverifikationssystem, där läkemedelsförpackningarna är försedda med nya säkerhetsegenskaper, vilka utgör en garanti för att läkemedlet är äkta.

De nya säkerhetsegenskaperna är en elektroniskt läsbar, för förpackningen specifik identifiering samt en mekanism, som förhindrar manipulering av förpackningen, som ett klistersigill, säkerhetskork eller en rivremsa.

Under en övergångsperiod på några år kommer man från apoteken också att expediera läkemedelsförpackningar, som inte är försedda med dessa nya säkerhetsegenskaper. Dessa förpackningar har kommit ut på marknaden innan den 9.2.2019.

På apoteket kontrollerar man läkemedlets äkthet noggrannare än tidigare, innan läkemedlet överlåts åt kunden.

  • Vi kontrollerar säkerhetsegenskaperna hos varje läkemedelsförpackning, som har säkerhetspåskrifter genom att med skanner avläsa den förpackningsspecifika identifieringen och kontrollera att den manipulationsavslöjande mekanismen är orörd. Genom förpackningens identifiering kan vi försäkra oss om att läkemedlet är äkta, berättar apotekare Mona Heikfolk.

Kontrollen av säkerhetsegenskaperna kan till en början en aning fördröja läkemedelsexpeditionen, även om systemet fungerar automatiskt i bakgrunden.

  • i början av ibruktagandet kan det förekomma situationer, där vi måste ta reda på uppgifter om läkemedelsförpackningen från läkemedelsföretaget. Ifall det i kontrollen av förpackningen förekommer problem, kan vi för kunden föreslå ett utbyte av läkemedlet.

Med hjälp av läkemedelsverifikationssystemet förebygga läkemedelsförfalskningar

Förfalskade läkemedel utgör ett betydande problem ute i världen och ett ökande hot också i Europa. Genom EU:s läkemedelsverifikationssystem kan vi skydda våra kunder och försäkra oss om att vi expedierar enbart äkta läkemedel till dem från apoteket.

På finländska apotek har man ännu aldrig påträffat förfalskade läkemedel och genom läkemedelsverifikationssystemet förhindrar vi ännu effektivare än tidigare att sådana läkemedel skulle hitta fram till kunden.

Det lönar sig att skaffa sina läkemedel från ett tryggt ställe, d.v.s. från ett finländskt apotek eller från ett lagligt internetapotek.

Ytterligare information: Malax apotek, telefon: 06-365 1209, e-post: info@malaxapotek.fi