Ökad säkerhet

Läkemedelsverifikationssystemet tas i bruk i Europa Lördagen den 9 februari tog vi i Finland i bruk ett nytt europeiskt läkemedelsverifikationssystem, där läkemedelsförpackningarna är försedda med nya säkerhetsegenskaper, vilka utgör en garanti för att läkemedlet är äkta. De nya säkerhetsegenskaperna är en elektroniskt läsbar, för förpackningen specifik identifiering samt en mekanism, […]