Lider du av sömn- eller insomningssvårigheter?

Malax Apotek ordnar en gratis föreläsning för allmänheten om sömnstörningar
onsdagen 6.9.2017 kl 19-21 i Petalax gymnasiums auditorium, Mamrevägen 13
Föreläsare: sjukskötare Malin Knip
Alla hjärtligt välkomna!