Renoveringen är färdig!

nya-apoteket-img_20161013_160028

Renoveringen av vårt apotek är nu färdig och vi trivs i våra nya, ljusa utrymmen! Vi fick mycket mera hyllor för receptfria mediciner och övriga produkter och tydliga skyltar visar vart man ska gå för att hitta de produkter man söker. Receptkunder betjänas i avskilda loger (4 st), vilket betydligt förbättrar intimitetsskyddet och möjligheten att diskutera i lugn och ro. Receptkundernas könummersystem tas i  bruk vecka 43. Kunder som köper receptfria produkter kan smidigt betala sina inköp i en kassa nära utgången. Välkommen in till vårt trivsamma apotek!