Renoveringen är färdig!

Renoveringen av vårt apotek är nu färdig och vi trivs i våra nya, ljusa utrymmen! Vi fick mycket mera hyllor för receptfria mediciner och övriga produkter och tydliga skyltar visar vart man ska gå för att hitta de produkter man söker. Receptkunder betjänas i avskilda loger (4 st), vilket betydligt […]